Új sertésjóléti előírások!

Kérdése van?
Főoldal » Új sertésjóléti előírások!

Új sertésjóléti előírások!

2013. január 1-én hatályba lépő új sertésjóléti előírások

Megjegyzés: A hatálybalépés alapja a 178/2009 (XII. 29.) FVM rendelettel módosított 32/199 (III.31.) FVM rendelet 2 számú mellékletének alábbi előírása:

11.§ (5) 2012. december 31-én hatályát veszti az R. 2. számú mellékletének 1.2.2., 1.3.1., 1.6., 1.10. pontjaiban az „újonnan épített, újjáépített vagy 2003. január elsejét követően első alkalommal üzembe helyezett állattartóhely esetében” szövegrész. 

Ennek alapján a 2013. január 1-től hatályba lépő rendelkezések a következők, amelyek már minden tenyész- és szaporító telepre érvényesek lesznek:

1.2.2. A termékenyített kocasüldők, illetve kocák csoportos tartása során minden egyes termékenyített kocasüldő számára legalább 1,64 m2, minden egyes koca részére legalább 2,25 m2 akadálytalanul használható alapterületet kell biztosítani. A 6 egyednél kevesebbet tartalmazó csoport esetén az akadálytalanul használható alapterületet 10%-kal növelni kell. A 40 vagy ennél több egyedet tartalmazó csoport esetén az akadálytalanul használható alapterület 10%-kal csökkenthető.

1.3.1. A padozatfelületnek meg kell felelnie az 1.3.2-1.3.3. pontokban foglaltaknak, amelyek a következők:

1.3.2 A termékenyített kocasüldők esetében az 1.2.2. pontban előírt minimális alapterületből egyedenként legalább 0,95 m2 legyen tömör, szilárd padozatfelület, melyből legfeljebb 15%-ot foglalhatnak el a vízelvezető nyílások.

1.3.3. A vemhes koca esetében az 1.2.2. pontban előírt minimális alapterületből egyedenként legalább 1,3 m2 legyen tömör, szilárd padozatfelület, melyből legfeljebb 15%-ot foglalhatnak el a vízelvezető nyílások.

1.5.1. A tíznél kevesebb kocát tartó gazdaságok kivételével a kocasüldőket és a kocákat a termékenyítés utáni 4. hét eltelte utáni naptól 1 héttel az ellés várható időpontja előtti napig csoportosan kell tartani. A csoport tartására kialakított kutrica oldalfalainak 2,8 m-nél hosszabbnak kell lenniük. Ha egy csoportban kevesebb, mint 6 egyedet tartanak, a kutrica oldalfalainak 2,4 m-nél hosszabbnak kell lenniük.

1.6. E rendelet előírásait fegyelembe véve a kocasüldők és kocák számára állandó hozzáférést kell biztosítani manipulálható anyaghoz, illetve az azzal való játék lehetőségéhez (pl. fatuskó, gumiköpeny, speciális játék).

1.10. Az 1.9. pont szerinti célra alkalmazott egyedi kutrica méreteit úgy kell kialakítani, hogy az állat kényelmesen megfordulhasson, hacsak ez nem ellentétes az állatorvos erre vonatkozó konkrét utasításával.

(az 1.9. szerint azokat, az egyébként csoportosan tartandó sertéseket, amelyek különösen agresszívek, vagy amelyeket más sertések megtámadtak, illetve amelyek betegek vagy sérültek, ideiglenes jelleggel egyedi kutricában lehet hizlalni.)

Néhány egyéb fontos előírás:

 

1.2.1. A csoportosan tartott minden egyes utónevelt malac és hízó számára – a termékenyített kocasüldők és a kocák kivételével – legalább a következő akadálytalanul használható alapterületet kell biztosítani:

a)    10 kg-nál kisebb élősúlyú sertések számára 0,15 m2-es,

b)    10 és 20 kg közötti élősúlyú sertések számára 0,20 m2-es,

c)    20 és 30 kg közötti élősúlyú sertések számára 0,30 m2-es,

d)    30 és 50 kg közötti élősúlyú sertések számára 0,40 m2-es,

e)    50 és 85 kg közötti élősúlyú sertések számára 0,55 m2-es,

f)     85 és 110 kg közötti élősúlyú sertések számára 0,65 m2-es,

g)    110 kg-nál nehezebb állatok esetében 1 m2-es

férőhelynek kell minden egyes állat rendelkezésére állnia.

1.3.4. A betonból készült rácspadozatnak meg kell felelnie az alábbiaknak:

1.3.4.1. A nyílások szélessége malac eletében legfeljebb 11 mm, utónevelt malac esetében legfeljebb 14 mm, hízó esetében legfeljebb 18 mm, termékenyített kocasüldő és koca esetében legfeljebb 20 mm lehet.

1.3.4.2. A rács szélességének malac és utónevelt malac esetében legalább 50 mm-nek, hízó, termékenyített kocasüldő és koca esetén legalább 80 mm-nek kell lennie.

1.3.5. A padozatnak simának, de csúszásmentesnek kell lennie, és úgy kell megtervezni, kialakítani és karbantartani, hogy ne okozzon sérülést vagy fájdalmat a sertésnek. A padozat kialakításának meg kell felelnie a sertések nagyságának és súlyának, és almozás hiányában szilárd, egyenes és stabil felületet kell képeznie.

forrás: VHT

SUKUP
ACO FUNKI
Nedap
AgroTech Komfort Kft. a Facebook-on
AgroTech Komfort Kft. - Széchenyi 2020
Termékeink